Vnitro v nouzi

99,00

Analýza nákupů zdravotnických potřeb z Číny v období Nouzového stavu.

Popis

Dne 12.3.2020 vyhlásila Vláda České republiky na základě Usnesení č. 194 a v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky na území ČR Nouzový stav na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. V rámci přijatých krizových opatření uzavírala Česká republika, zastoupená Ministerstvem vnitra ČR, kupní smlouvy s dodavateli zdravotnického materiálu se sídlem v Čínské lidové republice mimo standardní režim Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tj. bez výběrových řízení. V období od 12.3.2020 do 13.5.2020, tj. do dne vyhotovení této analýzy uzavřelo ministerstvo vnitra celkem 33 smluv s 19 dodavateli zdravotnických potřeb z Číny, jejichž celková hodnota činí 4.332.366.147 Kč vč. DPH, tj. 58,4 % objemu všech smluv uzavřených ministerstvem vnitra ve sledovaném období.

%d blogerům se to líbí: