Služby

Hlavní činnosti

Zajišťování správných informací ve správný čas metodou OSINT

 • Speciální metoda OSINT umožňuje získat legálně a eticky zpravodajsky zajímavé informace ze zdrojů, které jsou volně přístupné bez omezení jako je např. tisk, rozhlas, televize, internet nebo mohou být zpřístupněny podle zvláštních právních předpisů zdarma nebo za poplatek (např. katastr nemovitostí apod).
 • Na základě OSINT informací lze vytvářet kvalitnější rozhodovací strategie.
 • Dávat informacím kontext a s ním hodnotu.
 • Metodu ocení všichni, kteří chtějí být při rozhodování úspěšní.
 • A základ úspěchu je mít včas správné informace.

Prověřování lidí, firem, věcí a událostí

 • Z volně přístupných informačních databází v tuzemsku i v zahraničí.
 • Z dalších veřejně dostupných OSINT zdrojů jako jsou např. sociální sítě.
 • Zjišťování a ověřování identity
 • Bez nutnosti předchozí registrace v centrálních evidencích.
 • Bez zanechávání digitální stopy.
 • Metodu ocení všichni, kteří potřebují zůstat v anonymitě, což dnes nemohou, protože přístupy do základních evidenčních registrů jsou monitorovány.

Odhalování skryté identity

 • Člověk se vydává za někoho jiného.
 • Firma se prezentuje jinak, než jaká je ve skutečnosti.
 • Věci jsou ve skutečnosti jinak, než se jeví navenek.
 • Událost se odehrála jinak, než se prezentuje.

Zajišťování informační podpory při sporech

 • argumentace
 • důkazy
 • svědectví

Prověřování vztahů

 • Identifikace spřízněných osob, střetů zájmů a dalších rizik
 • Sestavování osobnostních a majetkových profilů
 • Dohledávání majetku
 • Zajišťování informací o konkurenci
 • Zajišťování informací z průběhu trestního, civilního a správního řízení

Doplňkové činnosti

Poradenství a konzultace

 • lidské zdroje
 • média
 • komunikační dovednosti
 • rozvoj osobnosti
 • plánování, organizace, kontrola

Lektorské činnosti v oblasti médií, informační gramotnosti a OSINT

 • výuka v soukromých školách
 • výuka v zařízeních odborného vzdělávání
 • vzdělávací programy
 • odborné kurzy
 • semináře
 • školení

Vydavatelské činnosti

 • noviny
 • časopisy
 • knihy
 • brožury
 • jiné tištěné materiály

Natáčení audia

Natáčení videa

Fotografování

%d bloggers like this: